SAYCHEESE-COVID-19

 

MESURES DE PROTECCIÓ DAVANT EL COVID-19 PER PART D’EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, S.L. DURANT ELS MUNTATGES I CELEBRACIÓ DE LA FIRA EXPO CHEESE

Expo Gestió i Serveis de Fires, S.L., com a organitzadors de la Fira Expo Cheese assumim el compromís ferm en la gestió del risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures dirigides a minimitzar-lo.

1) CONTROL I GESTIÓ DE L’AFORAMENT. El recinte firal (plànol adjunt), tindrà un control d’aforament limitat segons la normativa vigent (2,5 m2 per persona). Aquest control es farà efectiu a través de l’accés d’entrada i de sortida regulat per dos controladors contractats expressament de l’empresa SPM Seguridad.

2) CONTROL DE LES CUES. Per tal d’evitar al màxim les cues en els accessos, s’habilitarà mitjançant senyalització els indicasdors visuals per mantenir la distància de seguretat en tot moment.

3) ÚS DE LA MASCARETA. Serà obligatori per a accedir a la Fira, tant a visitants com expositors, així com el personal responsable del muntatge i desmuntatge.

4) MESURES DE NETEJA. Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada del recinte i a les zones comunes de l’interior. Es realitzaran netejes constants del recinte, i sobretot abans de l’inici de l’activitat i previ a l’entrada de públic. En el cas dels lavabos també es durà a terme a l’inici i final de cada jornada d’exposició i dues vegades durant la pròpia jornada. De les tasques de neteja i desinfecció es contracta a l’empresa X.

5) PAPERERES. Es disposarà de papereres degudament repartides en el recinte en les quals poder dipositar mocadors, tovallons i qualsevol altre material d’un sol ús.

6) INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Per tal d’afavorir una possible traçabilitat de contactes, els visitants s’hauran d’inscriure en el moment d’accedir al recinte. En el cas d’una possible detecció positiva, es posarà a disposició de les autoritats sanitàries la informació del sistema de traçabilitat dels assistents.

7) MESURES MUNTATGE I DESMUNTATGE. Per tal de minimitzar el risc en la fase de muntatge i desmuntatge es facilitarà en la mesura del possible el nombre de treballadors concurrents en l’espai firal. Així mateix s’assegurarà el manteniment de la distància personal i l’obligatorietat de la mascareta. Finalment es posarà a disposició dels treballadors, dispensadors de gel hidroalcohòlic.

8) ÚS TARGETES BANCÀRIES. No es recomana l’ús de diners en efectiu ni en la venda de tiquets ni en la de producte. En el seu lloc es prioritzarà utilitzar de la targeta bancària, netejant el datàfon després de cada ús.

9) SENYALITZACIÓ. Les mesures de prevenció estaran senyalitzades en panells per al públic i expositors. Així mateix també se senyalitzarà el recinte, tant per evitar cues i aglomeracions, com per marcar un sentit unidireccional de recorregut.

10) MAMPARES PROTECTORES. En els punts de venda de tiquets s’instal•laran mampares protectores. I se’n recomanarà també la instal•lació als expositors en l’espai d’atenció al client dels seus estands.

11) VENTILACIÓ. L’espai firal estarà ventilat mitjançant l’obertura de portes i finestrals.

12) PROTECCIÓ ALIMENTS. Els aliments exposats hauran d’estar protegits en tot moment per mampares o vitrines de protecció. El producte s’oferirà, preferentment envasat, en format individual, ja sigui de venda o degustació. En aquest sentit, tots els expositors hauran d’haver presentat a la organització el ceritifcat sanitaris que marca la legislació vigent.

13) ZONES DE DEGUSTACIÓ. En l’espai firal hi haurà unes zones indicades especialment per a la degustació dels productes, les quals seran objecte de neteja constant.

14) PROTOCOLS. Es facilitarà a expositors i visitants, els protocols de mesures previstos, així com a la pròpia web de l’esdeveniment.